Podmínky ochrany osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Rozsah osobních údajů je určen registračním formulářem na Stránkách a dále osobními údaji, které poskytne kupující v rámci vzájemné komunikace s prodávajícím. Kupující odpovídá za pravdivost a přesnost poskytnutých osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od ukončení platnosti této smlouvy. Kupující, pokud je fyzickou osobou má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči prodávajícímu a má právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.